Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31239-187".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-496387
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen
Dossiernummer 31239
Dossiertitel Stimulering duurzame energieproductie
Identifier kst-31239-187
Indiener S.J. Stuiveling
Ondernummer 187
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Stimulering duurzame energieproductie ; Rapport Algemene Rekenkamer; Aanbieding rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015