Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231239 nr. 128

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2012

In antwoord op uw verzoek van 22 december 2011 deel ik mee dat ik de motie van de leden Van der Werf en Wiegman-Van Meppelen Scheppink inzake decentrale energiesystemen (Kamerstuk 33 000 XIII, nr. 69) als volgt zal uitvoeren.

Eerst zal ik inventariseren hoe het huidige beleid van SDE+ en saldering/zelflevering uitwerkt voor decentrale energie-initiatieven. In kaart wordt gebracht wat goed gaat, en wat eventueel wordt gemist. Ik zal daarbij relevante belanghebbende partijen betrekken zoals de nieuwe federatie E-decentraal, CleanTech Holland, de Duurzame energiekoepel en Energie-Nederland.

Vervolgens zal ik nagaan welke laagdrempelige modellen mogelijk zijn, en welke beleidinstrumenten of wetgeving (bv. elektriciteitswet 1998) daarvoor nodig en mogelijk zijn binnen verantwoorde financiële kaders.

Ik streef ernaar u voor 1 april aanstaande over mijn bevindingen te rapporteren.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen