Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31224-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-09-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Besluit voortzetting Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
Dossiernummer 31224
Dossiertitel Participatie van jongeren met een beperking
Identifier kst-31224-38
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 38
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Participatie van jongeren met een beperking; Brief regering; Besluit voortzetting Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013