31 089
Urgentieprogramma Randstad

nr. 64
MOTIE VAN HET LID LINHARD

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de toekomstige schaalsprong gedragen moet worden door een bijbehorende economische structuur, waarbij er 100 000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd aan Flevolandse zijde;

van mening, dat een toereikend economisch programma om dit te verwezenlijken nog ontbreekt;

verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat dit economische programma wordt opgezet om de toekomstige schaalsprong te dragen en dit programma in 2012 aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Linhard

Naar boven