Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 573

31 066 Belastingdienst

Nr. 573 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

De Staatssecretaris van Financiën heeft uw Kamer toegezegd dat hij de onderzoeksrapporten van externe partijen op de IV-organisatie van de Belastingdienst aan uw Kamer doet toekomen zodra ze gereed zijn.1 Vanwege het aftreden van de Staatssecretaris van Financiën neem ik zijn portefeuilles waar.

De externe partijen hebben hun onderzoek afgerond en hebben hun rapporten aangeboden aan de opdrachtgevers. De gedane adviezen en aanbevelingen in deze rapporten zal ik komende weken bestuderen. Om die reden zal ik u de rapporten later toesturen, maar niet later dan eind januari 2020.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 486, p. 5.