Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 541

31 066 Belastingdienst

Nr. 541 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

Op 6 november 2019 heeft de vaste Kamercommissie Financiën mijn ministerie verzocht om de halfjaarlijkse rapportages van de Tijdelijke commissie Integriteit Belastingdienst naar uw Kamer te sturen. Graag voldoe ik aan dit verzoek. De rapportages treft u bijgaand aan1.

Met ingang van 1 september 2017 bestaat de Tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst.2 Deze commissie is een aanvulling op de bestaande meldinginfrastructuur voor integriteitschendingen binnen de Belastingdienst. In juli van dit jaar heb ik uw Kamer laten weten dat ik vanaf 1 juli 2020 een permanente commissie zal inrichten.

De Tijdelijke commissie Integriteit Belastingdienst rapporteert halfjaarlijks aan de Secretaris-Generaal van het ministerie over haar activiteiten, bevindingen en adviezen. De vaste Kamercommissie heeft nu verzocht om de halfjaarlijkse rapportages openbaar te maken en met de Kamercommissie te delen. Hoewel de commissie ingevolge het Instellingsbesluit alleen intern rapporteert, voldoe ik graag aan dit verzoek. Bij de verstrekking van de rapportages betracht ik zoveel mogelijk transparantie. Passages die herleidbaar zijn naar individuele meldingen zijn onleesbaar gemaakt.

In de rapportages signaleert de commissie een aantal onderwerpen op het gebied van integriteit waar volgens de commissie ruimte voor verbetering is. Het is goed dat de commissie hierop wijst. De Tijdelijke commissie Integriteit Belastingdienst is immers opgericht om signalen af te geven waaruit het ministerie lering kan trekken. Tot dusver is het aantal meldingen bij de commissie beperkt. Het ministerie heeft dan ook regelmatig aandacht voor het bestaan van de commissie.

Adviezen van de commissie worden opgevolgd of acties zijn in gang gezet om te komen tot verbetering op de door de commissie gesignaleerde onderwerpen; zo is bijvoorbeeld het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën en het Algemeen Adviespunt Integriteit, beide in oprichting, mede toe te rekenen aan een aanbeveling van de commissie. Het ministerie maakt dan ook dankbaar gebruik van de signalen en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie Integriteit Belastingdienst om het integriteitsbeleid verder te versterken.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, Stcrt. 2017, nr. 63934. De instellingstermijn is verlengd tot 1 juli 2020 (Stcrt. 2019, nr. 38252).