Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 525

31 066 Belastingdienst

Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Op 8 juni 2018 heb ik u de rapportages van de Auditdienst Rijk en het externe bureau SIG aangeboden (Kamerstuk 31 066, nr. 408), naar aanleiding van de voortbrenging van twee nieuwe systemen die de aangifteverwerkingen van het gehele heffings- en inningsproces van de schenk- en erfbelasting ondersteunen (OSA en SEA). Om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen uit dit ADR rapport zijn opgevolgd, heb ik de ADR begin 2019 gevraagd onderzoek te doen naar de maatregelen die de Belastingdienst heeft geïmplementeerd om de aanbevelingen op te volgen.

Ik hecht eraan uw Kamer blijvend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de Schenk- en Erfbelasting. Daarom bied ik u het ADR rapport opvolging aanbevelingen gateway Schenk- en Erfbelasting aan. Ik dank de ADR voor het gedegen onderzoek dat is verricht en verwijs u graag naar de managementreactie van de DG Belastingdienst voor de beoogde opvolging van de aanbevelingen die uit dit rapport naar voren zijn gekomen.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel