Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 501

31 066 Belastingdienst

Nr. 501 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2019

De vaste commissie Financiën van uw Kamer heeft mij op 20 juni jl. een brief gestuurd met bijgevoegd brieven en e-mails van burgers die gedupeerd zijn door het stopzetten van hun kinderopvangtoeslag in de zogenoemde CAF-11 zaak. De commissie vraagt mij in meer algemene zin een reactie te geven op de brieven. Aan dat verzoek kom ik met deze brief tegemoet.

Uit de brieven en e-mails komt naar voren dat ouders diep geraakt zijn door de terugvorderingen kinderopvangtoeslag en in financiële problemen zijn gekomen.

Ik herken uit de brieven en e-mails het beeld dat ik zelf ook heb opgemaakt en ook indringend naar voren kwam in mijn gesprek met de ouders op 11 juni jl. De voorbeelden die ik daar hoorde raakten mij. Het gesprek heeft mij ook mede gemotiveerd om dat zo snel mogelijk recht te zetten.

De brieven en e-mails overhandig ik aan de adviescommissie uitvoering toeslagen, zodat zij die kunnen meenemen in hun onderzoek. Zoals ik in mijn brief van 29 mei 20191 aan uw Kamer heb geschreven komt de commissie zo snel mogelijk, rekening houdend met het zomerreces, met een deeladvies over de afhandeling van de CAF-11 zaken.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 487