Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31066-394".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-01-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over de Belastingdienst (Herdruk)
Dossiernummer 31066
Dossiertitel Belastingdienst
Identifier kst-31066-394
Indiener M. Snel
Ondernummer 394
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-02-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over de Belastingdienst (Herdruk)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2017-2018