31 066 Belastingdienst

Nr. 251 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2015

In aansluiting op mijn brief van 16 september1 waarbij ik uw Kamer de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst heb toegezonden, stuur ik u bijgaand een correctie op die rapportage.

Op pagina 9 dient de tekst «De smokkel van XTC/MDMA neemt toe.»

te worden vervangen door:

«De in beslag genomen hoeveelheid van synthetische drugs (XTC/MDMA/ amfetamine) neemt toe.»

Excuses voor het ongemak.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 250.

Naar boven