31 066 Belastingdienst

Nr. 250 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2015

Hierbij stuur ik uw Kamer de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst1. De rapportage betreft de periode januari tot en met juni 2015.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven