Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31066-1199".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-14
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Azarkan over het afkeuren van het gevoerde beleid ten aanzien van de uitvoering van herstel toeslagen (t.v.v. 31066-1179)
Dossiernummer 31066
Dossiertitel Belastingdienst
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31066-1199
Indiener F. Azarkan
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1199
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Belastingdienst; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Azarkan over het afkeuren van het gevoerde beleid ten aanzien van de uitvoering van herstel toeslagen (t.v.v. 31066-1179)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023