Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31066-117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Vereenvoudiging regelgeving en uitvoering Belastingdienst
Dossiernummer 31066
Dossiertitel Belastingdienst
Identifier kst-31066-117
Indiener F.H.H. Weekers
Ondernummer 117
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Belastingdienst; Brief regering; Vereenvoudiging regelgeving en uitvoering Belastingdienst
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012