31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2013

Hierbij bied ik u het rapport «Kwetsbare zorg: patstelling in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis» van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aan1. Zoals ik in mijn brief van 28 oktober 2013, met Kamerstuk 31 016, nr. 58, heb aangekondigd stuur ik u in januari 2014 een gecombineerde inhoudelijke reactie op dit OvV-rapport en het rapport van de commissie Danner over het Ruwaard van Putten ziekenhuis.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven