31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2013

In reactie op uw brief van 4 oktober 2013 inzake het verzoek om reactie op het rapport van de heer Danner naar aanleiding van de sterfgevallen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis, bericht ik u het volgende.

De komende periode wordt ook het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) over de zorg in het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis afgerond. Ik wil de rapporten van de OvV en de Commissie Danner, samen met overige beschikbare informatie, in samenhang bezien voor ik mijn reactie aan u aanbied.

Ik zal u binnen drie weken na verschijning van het OvV rapport, maar uiterlijk voor het einde van dit jaar, mijn reactie doen toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven