Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131016 nr. 306

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 306 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN HIJINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vaccinontwikkeling een zaak van nationaal belang is en cruciaal voor een goede voorbereiding op een pandemie;

overwegende dat er plannen bestaan om Intravacc te privatiseren;

constaterende dat dit in strijd is met de aangenomen Kamermotie op stuk nr. 255 (25 295) van de leden Marijnissen en Pieter Heerma, waarin de regering wordt opgedragen met voorstellen te komen ter versterking van de productie van vaccins in eigen land;

verzoekt de regering, om niet over te gaan tot privatisering van Intravacc,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Hijink