Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731016 nr. 100

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2017

De Minister van VWS heeft u 16 november 2015 bij brief1 toegezegd om uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van (anonieme) meldingen en media-aandacht over problemen met patiëntveiligheid en een onveilig werkklimaat op de afdeling KNO van het UMC Utrecht, zodra dit is afgerond. Ik doe u het onderzoekrapport hierbij toekomen2.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Kamerstuk 31 016, nr. 88

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl