Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30985-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-925981
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 – 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen
Dossiernummer 30985
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Identifier kst-30985-41
Indiener R.W. Knops
Ondernummer 41
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Brief regering; Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 – 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen
Uitgiftedatum 2020-03-06
Vergaderjaar 2019-2020