Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30982-50".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-893722
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-07-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt
Dossiernummer 30982
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Identifier kst-30982-50
Indiener W. Koolmees
Indiener T. van Ark
Ondernummer 50
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Brief regering; Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019