Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30982-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-09-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanvulling beleidsevaluatie artikel 3 SZW-begroting (Arbeidsongeschiktheid)
Dossiernummer 30982
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Identifier kst-30982-42
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 42
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-09-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; Brief regering; Aanvulling beleidsevaluatie artikel 3 SZW-begroting (Arbeidsongeschiktheid)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018