Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30977-44".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-01-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2012. Het jaarplan vormt een nadere uitwerking van het beleidsartikel 2 van de begroting van BZK (kamerstuk 33 000 VII, nr. 2)
Dossiernummer 30977
Dossiertitel AIVD
Identifier kst-30977-44
Indiener J.W.E. Spies
Ondernummer 44
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel AIVD; Brief regering; Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2012. Het jaarplan vormt een nadere uitwerking van het beleidsartikel 2 van de begroting van BZK (kamerstuk 33 000 VII, nr. 2)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012