Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30977-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-01-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Hoofdlijnen AIVD Jaarplan 2011
Dossiernummer 30977
Dossiertitel AIVD
Identifier kst-30977-39
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 39
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel AIVD; Brief regering; Hoofdlijnen AIVD Jaarplan 2011
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011