Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30960-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30960
Dossiertitel Intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30960-1
Ondernummer 1
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST105246
Publicatiedatum 2007-02-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Intrekking Besluit leeftijdsgrens voor openbare functies en wijziging Wet Nationale ombudsman i.v.m. verhoging ontslagleeftijd; Koninklijke boodschap
Uitgiftedatum 2007-02-08
Vergaderjaar 2006-2007