Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930952 nr. 322

30 952 Ter kennisneming voorgelegde Verdragen

Nr. 322 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2018

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen:

  • de op 24 mei 2018 te Londen bij Resolutie MSC.436(99) aangenomen wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, te Londen (Trb.2018, nr. 185) en;

  • de wijzigingen van codes van 24 mei 2018 (Trb. 2018, nr. 185).

Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoeven genoemde verdragswijzigingen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok