Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330952 nr. 117

30 952 Ter kennisneming voorgelegde Verdragen

Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2013

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de op 28 oktober 2011 te Genève tot stand gekomen wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) (Trb. 2013, 71).

Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoefde de wijziging van deze overeenkomst niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans