Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30950-331".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-16
Documenttitel Motie van de leden Van Baarle en Dekker-Abdulaziz over concrete afspraken met gemeenten over lokaal antidiscriminatiebeleid, inclusief een tijdpad
Dossiernummer 30950
Dossiertitel Racisme en Discriminatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30950-331
Indiener S.R.T. van Baarle
Indiener H. Dekker-Abdulaziz
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 331
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Racisme en Discriminatie; Motie; Motie van de leden Van Baarle en Dekker-Abdulaziz over concrete afspraken met gemeenten over lokaal antidiscriminatiebeleid, inclusief een tijdpad
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023