Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30900-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-01-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel
Dossiernummer 30900
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren
Identifier kst-30900-9
Indiener T.M.T. van der Lee
Ondernummer 9
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-01-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019