Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830895 nr. 37

30 895
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

nr. 37
AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Ontvangen 2 juni 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 31, eerste lid, wordt «en kostenefficiëntie» vervangen door: , kostenefficiëntie, onderzoek en ontwikkeling.

Toelichting

De drinkwatersector is een innovatieve sector. Door onderzoek en ontwikkeling kunnen schonere en goedkopere technieken worden ontwikkeld. Middels dit amendement worden investeringen en activiteiten in onderzoek en ontwikkeling expliciet meegenomen in de prestatievergelijking.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink

Boelhouwer

Koppejan