Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2006 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30894-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2006-11-21
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30894
Dossiertitel Tweede Protocol bij het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict; ’s-Gravenhage, 26 maart 1999 (Trb. 2005, 279)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30894-1
Ondernummer 1;A
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Pskey KST103396
Publicatiedatum 2006-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tweede Protocol bij Haags Verdrag van 1954 over bescherming culturele goederen bij gewapend conflict; Brief minister over aanbieding verdrag ter stilzwijgende goedkeuring
Vergaderjaar 2006-2007