Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30875-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2007-09-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30875
Dossiertitel Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met het verzekeren van de kwaliteit van brandweerpersoneel en de verbreding van de wettelijke taken van het Nederlands instituut fysieke veiligheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30875-7
Indiener ANKER C.S.
Ondernummer 7
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST110436
Publicatiedatum 2007-10-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Brandweerwet 1985 (verzekeren kwaliteit van brandweerpersoneel en verbreding wettelijke taken Nederlands instituut fysieke veiligheid); Motie van het lid Anker c.s.
Vergaderjaar 2007-2008