Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 99

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderhandelingsakkoord verpakkingen tussen VNG, het ministerie en het bedrijfsleven blijkt dat het bedrijfsleven voor de aanpak van (zwerf)afval 20 mln. per jaar extra beschikbaar stelt aan gemeenten;

van mening dat deze 20 mln. per jaar niet in de post algemene middelen van gemeenten mag verdwijnen, maar ook daadwerkelijk gebruikt moet worden voor afvalbestrijding;

constaterende dat de VNG als tussenpersoon zorgt voor de verdeling van deze gelden;

verzoekt de regering, afspraken te maken met de VNG over het oormerken van deze 20 mln. per jaar, zodat deze gelden daadwerkelijk worden besteed aan de bestrijding van (zwerf)afval,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos