Kamerstukken in dossier 30872

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Brief staatssecretaris ter aanbieding Nota van aanpassing bij het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 30872, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nota van aanpassing 3e wijziging van het Het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2006 2006-2007 Kamerstuk 30872, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 30872, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de implementatie van beschikking nr. 2003/33/EG tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen (PbEG L 11) (implementatie Beschikking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 30872, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Motie; Motie Leegte over een loketregisseur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30872, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Motie; Motie Leegte c.s. over het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30872, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Motie; Motie Dikkers over overleg met de recyclingbranche over de sociale werkvoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30872, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Motie; Motie Dikkers c.s. over restbakken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30872, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Motie; Motie Dikkers en Leegte over het inzichtelijk maken van de afvalstromen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30872, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Landelijk afvalbeheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2012, inzake voortzetting algemeen over overleg grondstoffen en afval (2e termijn Kamer en regering)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30872, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal