Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 97

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit peilingen van TNS NlPO blijkt dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor behoud en uitbreiding van de statiegeldregeling;

constaterende dat het VNG-bestuur het onderhandelaarsakkoord afval en verpakkingen afwijst, omdat het bestuur het nu afschaffen van statiegeld een brug te ver vindt;

constaterende dat de supermarktketens zoals Aldi en LidI pleiten voor het behoud van statiegeld, omdat zij vrezen dat de prijzen van petflessen stijgen als het statiegeld afgeschaft wordt;

overwegende dat de statiegeldregeling effectief en betaalbaar is en dat consumenten eraan gewend zijn;

verzoekt de regering, de statiegeldregeling niet af te schaffen, maar uit te breiden door er ook kleine petflessen en blikjes in op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren