Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 95

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inspectie heeft vastgesteld dat het aannemelijk is dat de hergebruikpercentages van kunststof verpakkingen neerwaarts moeten worden bijgesteld en dat niet mag worden geconcludeerd dat de hergebruikpercentages uit het Verpakkingenbesluit zijn gehaald;

overwegende dat het halen van de recyclingdoelstellingen voorwaarde was voor het afschaffen van het statiegeld;

constaterende dat een groot deel van het zwerfafval bestaat uit kleine petflesjes en dat het opruimen van zwerfafval gemeenten jaarlijks zo'n 200 mln. kost;

verzoekt de regering, het statiegeldsysteem niet af te schaffen, maar uit te breiden met kleine petflesjes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Wiegman-van Meppelen Scheppink