Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 94

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek van CE Delft en de praktijk in 40 gemeenten en omringende landen laten zien dat recycling van drankenkartons relatief veel milieuwinst per euro oplevert;

overwegende dat de aangekondigde pilot naar een inzamelsysteem voor drankenkartons daarom moet gaan over de vraag op welke wijze wij drankenkartons gaan inzamelen;

verzoekt de regering, in het verpakkingenakkoord op te nemen dat in 2014 een ambitieuze recyclingdoelstelling voor drankenkartons wordt vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Wiegman-van Meppelen Scheppink