Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 91

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kostenvergelijking statiegeld versus plastic hero uitgaat van strijdige aannames, niet is gebeurd in een integrale studie op basis van dezelfde meetlat en er nog geen peer reviews en externe beoordeling heeft plaatsgevonden van het rapport van de Wageningen Universiteit (WUR);

overwegende dat de meest recente kostenanalyse van de WUR laat zien dat de onzekerheid over de kosten en opbrengsten zeer groot is en afhankelijk is van aannames;

verzoekt de regering, voor de aangekondigde tussenevaluatie de Kamer een onafhankelijke integrale vergelijkende kosten-opbrengsten en milieurendementanalyse te sturen inclusief de gevolgen voor het zwerfafval van de scenario's (1) afschaffen statiegeld, (2) uitbreiden statiegeld, (3) optimalisatie van huidige situatie met plastic hero en statiegeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dikkers