Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 90

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIKKERS

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het concept-verpakkingenakkoord ambitieuze doelen bevat voor het hergebruik van glas, papier en karton, hout, metaal en kunststof, en tevens een afschaffing inhoudt van het statiegeldsysteem, mits een evaluatie van de tussenresultaten in 2014 positief uitpakt;

verzoekt de regering, de tussenevaluatie te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie zoals de Inspectie voor de Leefomgeving;

verzoekt de regering tevens, de AMvB zo snel mogelijk te wijzigen, door daarin op te nemen dat de bepaling over statiegeld automatisch komt te vervallen tenzij volgens de evaluator niet aan de tussendoelstellingen is voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dikkers