Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 85

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S.

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot aantal studies wijst op een relatie tussen benzo(a)pyreen en kanker;

constaterende dat teerhoudend asfalt met minder dan 50 mg benzo(a)pyreen een groenelijststof is en vrij geëxporteerd kan worden terwijl die in Nederland goed thermisch verwerkt kan worden;

verzoekt de regering, afspraken te maken met overheden om dit afval conform de code verantwoord weggebruik in Nederland duurzaam thermisch te laten verwerken en dit vast te leggen bij de gunning van opdrachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Paulus Jansen

Wiegman-van Meppelen Scheppink