Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930872 nr. 41

30 872
Landelijk afvalbeheerplan

nr. 41
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het huishoudelijk restafval een aanzienlijk deel bevat dat nagescheiden en hergebruikt kan worden (het zogenaamde «grof huishoudelijk restafval»);

constaterende, dat in het LAP-2 de minimumstandaard voor ál het huishoudelijk restafval «verbranden» is;

overwegende, dat met deze minimumstandaard kansen worden gemist om zo veel mogelijk van ons afval nuttig te gebruiken;

verzoekt de regering het sectorplan 1 zodanig te wijzigen dat voor grof huishoudelijk restafval de volgende minimumstandaard geldt: «sorteren of anderszins bewerken en het vervolgens verwerken van de daarbij ontstane monostromen conform de daarvoor geldende minimumstandaarden»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Boelhouwer

Wiegman-van Meppelen Scheppink