Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 199

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 199 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van belang is voor de circulaire economie om de gehele materiaalketen te verduurzamen;

overwegende dat er verschillende mogelijkheden zijn om dit te stimuleren;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheden om materiaalketens te verduurzamen en ketentransities te starten en de Kamer over de resultaten van dit onderzoek te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Van Veldhoven