Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 197

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN AGNES MULDER

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Nederland nog grote hoeveelheden grondstoffen kunnen worden gerecycled;

overwegende dat het systeem van retourpremies veel breder getrokken kan worden en op die manier een grotere bijdrage kan leveren aan het hergebruiken van afval;

verzoekt de regering, bij het plan van aanpak de mogelijkheden om retourpremies op andere materialen te verkennen, evenals de mogelijkheden om retourpremies ook voor individuen open te stellen, en de Kamer over de uitslagen van deze verkenningen te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Agnes Mulder