Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 196

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 196 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een circulaire economie weinig restafval kent;

overwegende dat de gedachte achter het rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is om restafval tot een minimum terug te brengen;

constaterende dat uit een recente proef met vrijwilligers bleek dat de hoeveelheid restafval met minstens 80% kan worden teruggebracht;

constaterende dat afvalverwerkingsinstallaties in toenemende mate draaien op afval van buiten Nederland;

van mening dat dit laatste een tijdelijke situatie betreft om kapitaalvernietiging in de verwerkingsbranche tegen te gaan;

verzoekt de regering, de komende jaren toe te werken naar een situatie waarbij de verwerkingscapaciteit voor afval een reflectie is van de ontwikkeling van het binnenlandse aanbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling.