Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 191

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 191 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de heffing op niet-statiegeldflessen uitsluitend geldt voor bedrijven die meer dan 50 ton verpakkingen op de markt brengen, waardoor het mogelijk is per bedrijf ruim een miljoen grote petflessen zonder statiegeld op de markt te brengen;

verzoekt de regering, paragraaf 6 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 zo spoedig mogelijk van kracht te laten worden met een ministeriële regeling die verplicht tot een statiegeld van € 0,25 op plastic flessen voor frisdrank en water van 1 liter of meer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber