Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 190

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 190 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het draagvlak voor statiegeldsystemen aanzienlijk toeneemt zodra supermarkten een vergoeding ontvangen voor het in ontvangst nemen van statiegeldverpakkingen;

verzoekt de regering om het draagvlak voor statiegeldsystemen te vergroten en te onderzoeken of bijvoorbeeld het toekennen van vergoedingen of een precycling premium daaraan kan bijdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren