Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 188

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten spoedig met een plan van aanpak komen voor vermindering van zwerfafval;

constaterende dat een retourpremie voor kleine plastic flesjes en blikjes voor scholen, sportverenigingen en andere goede doelen tot de opties behoort;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat een retourpremie voor individuen eveneens onderdeel uitmaakt van de proef die in 2016 van start gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven