Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 187

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groot deel van de bedrijven gespecialiseerd in verwerking van elektronische apparatuur de deadline voor certificering van 1 juli jl. niet gehaald heeft;

overwegende dat er nu geen sprake is van een dekkende infrastructuur voor gecertificeerde bewerking van e-waste;

verzoekt de regering, de bedrijven die voor 1 juli jl. reeds in de procedure richting certificering zaten, deze procedure voor 31 december 2015 af te laten ronden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven