Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530872 nr. 179

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 179 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn recente reflectie op het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) wijst op het risico dat de kwaliteit van het te recyclen materiaal onvoldoende aandacht krijgt;

overwegende dat een «effectanalyse statiegeld» zal worden uitgevoerd, en dat hierin zou moeten worden gekwantificeerd welk effect statiegeld heeft op de kwaliteit van de recycling van plastic drankflessen;

verzoekt de regering, de milieueffectenanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen expliciet in te laten gaan op de kwaliteit van het te recyclen materiaal, door middel van een milieuvergelijking die zich toespitst op de gevolgen van het afschaffen of uitbreiden van de statiegeldinzameling van kunststof drankflessen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber