30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 177 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afval van ballonnen bijdraagt aan de plastic soep;

constaterende dat in verschillende gemeenten regelmatig evenementen plaatsvinden waarbij ballonnen worden opgelaten;

constaterende dat de staatsecretaris in gesprek is met gemeenten die via evenementenvergunningen kunnen sturen op het gebruik van ballonnen tijdens evenementen;

verzoekt de regering, gemeenten op te roepen om het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven