30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 143 MOTIE VAN DE LEDEN FOKKE EN AGNES MULDER

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat microplastics een serieuze bedreiging vormen voor de oppervlaktewaterkwaliteit en de zeewaterkwaliteit;

overwegende dat gebruik van microplastics in cosmetica en schoonheidsproducten vermijdbaar is;

verheugd over het feit dat de regering in Europees verband een verbod op microplastics in cosmetica wil bepleiten;

van mening dat zolang er nog geen verbod bestaat op toepassing van microplastics in cosmetica, voorlichting over microplastics erg belangrijk is;

verzoekt de regering, binnen vier maanden met een concreet plan te komen voor een voorlichtingscampagne voor Nederlandse consumenten over het vermijden van gebruik van microplastics in cosmetica;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Agnes Mulder

Naar boven