30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er gigantische velden met plastic soep in de zeeën drijven, die daar het ecosysteem verstoren en dat er veel vissen en vogels door sterven;

overwegende dat een grote bron van die plastic soep gevormd wordt door (restanten van) verpakkingsafval;

van mening dat Coca Cola daarvoor verantwoordelijk mag worden gesteld, evenals alle andere verpakkende bedrijven;

verzoekt de regering, Coca Cola en andere verpakkende bedrijven hierop aan te spreken en overeen te komen dat zij de plastic soep in de Noordzee en de kunststof restanten op onze stranden opruimen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven